Okskaya Shipyard
4/14, Proezhaya, Navashino, N 607100, Nizhny Novgorod region, Russia
Tel.: +7 (83175) 575?46

Management

General Director

Print

Print Version